iPhone - Om YouTube

background image

Om YouTube

Med YouTube kan du se korte videoer som er sendt inn av brukere fra hele verden. Enkelte
YouTube-funksjoner krever en YouTube-konto. Hvis du vil opprette en konto, går du til
www.youtube.com.

Merk: Det er mulig at YouTube ikke er tilgjengelig på alle språk eller i alle områder.