iPhone - Navigere og søke etter videoer

background image

Navigere og søke etter videoer

Bla gjennom videoer: Trykk på en navigeringsknapp nederst på skjermen, eller trykk på
Mer for å vise flere navigeringsknapper. Hvis du ser på en video, trykker du på Ferdig for å se
navigeringsknappene.

Vis beslektede videoer,

eller arkiver eller del

denne videoen.

Vis flere knapper, eller

endre rekkefølgen

på knappene.

Trykk på en video for å spille den.

Trykk på en av knappene for å se en liste over videoer.

Endre navigeringsknapper

Trykk på Mer, og trykk deretter på Rediger. Dra en knapp til nederst på
skjermen, oppå knappen du vil erstatte. Dra en knapp til høyre eller venstre
for å flytte den. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Naviger i relaterte videoer

Trykk på

ved siden av en video i en liste.

Søk etter en video

Trykk på Søk nederst på skjermen, og trykk deretter i søkefeltet.

Se flere videoer som er sendt inn av
samme konto

Trykk på

ved siden av gjeldende video på videoinformasjonsskjermen,

og trykk på Flere videoer.

98