iPhone - Holde oversikt over videoer du liker

background image

Holde oversikt over videoer du liker

Legg til en video i favorittlisten eller en spilleliste: Trykk på ved siden av en video for å se
knapper for å legge til videoen i en liste.

Legg til en video i Favoritter

Trykk på «Legg til i favoritter». Hvis du ser på videoen, trykk på

.

Legg til en video i en spilleliste

Trykk på «Legg til i spilleliste» på videoinformasjonsskjermen og trykk på en
eksisterende spilleliste, eller trykk på for å opprette en ny spilleliste.

Slett en favoritt

Trykk på Favoritter, trykk på Rediger, og trykk deretter på

ved siden av

videoen.

Slett en video fra en spilleliste

Trykk på Spillelister, trykk på spillelisten, trykk på Rediger, og trykk deretter

.

Slett en spilleliste

Trykk på Spillelister, trykk på Rediger og trykk deretter på

.

Abonner på en konto

Trykk på

ved siden av gjeldende video (over Relaterte videoer-listen).

Trykk deretter på Flere videoer, rull til bunnen av listen, og trykk på
«Abonner på konto».

Avslutt abonnement på en konto

Trykk på Abonnementer (trykk på Mer først hvis det ikke vises), trykk på en
konto i listen, og trykk på Avslutt abonnement.

99

Kapittel 13

YouTube