iPhone - Finne informasjon om en video

background image

Finne informasjon om en video

Vis en beskrivelse og seerkommentarer: Trykk på ved siden av videoen i listen, og trykk
deretter på på nytt når den vises øverst på skjermen.