iPhone - Visning, deling og utskrift

background image

Visning, deling og utskrift

Bilder du tar og videoer du tar opp ved hjelp av Kamera, arkiveres i Kamerarull-albumet.
Vise Kamerarull-albumet: Bla fra venstre mot høyre, eller trykk på miniatyrbildet nederst til
venstre på skjermen. Du kan også vise Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.
Hvis du vil ta flere bilder eller spille inn mer video, trykker du på .

Hvis du har iCloud Bildestrøm påslått i Innstillinger > iCloud, vises nye bilder også i Bildestrøm-
albumet og streames til alle de andre iOS-enhetene og datamaskinene dine. Les «iCloud» på
side 16.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser og deler bilder og videoer, leser du «Dele
bilder og videoer» på side 92 og «Overføre bilder og videoer til datamaskinen» på side 96.

95

Kapittel 12

Kamera

background image

Vis eller skjul kontrollene når
du viser bilder eller video i
fullskjermmodus

Trykk på skjermen.

Send bilder eller video med e-post
eller tekstmelding

Trykk på

.

Tvitre et bilde

Vis bildet i fullskjermmodus, trykk på

, og trykk på Tvitre. Du må være

pålogget Twitter-kontoen din. Velg Innstillinger > Twitter.
Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt.

Skriv ut et bilde

Trykk på

. Les «Utskrift» på side 29.

Slett et bilde eller en video

Trykk på .