iPhone - Ta bilder og videoer

background image

Ta bilder og videoer

Hvis du raskt vil åpne Kamera når iPhone er låst, trykker du på Hjem-knappen eller på/av-
knappen, og flytter opp.

94

background image

Ta et bilde: Forsikre deg om at Kamera/video-bryteren er stilt inn til , sikt deretter med iPhone
og trykk på

. Du kan også ta bilde ved å trykke på volum opp-knappen.

Ta opp en video: Skyv Kamera/video-bryteren til , og trykk på

for å starte og stoppe

innspilling, eller trykk på Volum opp-knappen.

Når du tar et bilde eller starter et opptak, lager iPhone en lukkerlyd. Du kan styre volumet med
volumknappene eller ringelydbryteren.

Merk: I noen områder slås lukkerlyden ikke av med ringelydbryteren.

En firkant vises en kort stund for å vise hvor kameraet fokuserer, og lar deg stille inn
eksponeringen. Når du tar bilder av personer, bruker iPhone 4S ansiktsgjenkjenning til å
automatisk fokusere på og balansere eksponeringen over opptil 10 ansikter. En firkant vises for
hvert ansikt som kjennes igjen.

Zoom inn eller ut

Knip på skjermen (kamera på baksiden, kun i kameramodus).

Slå på rutenettet

Trykk på Valg.

Still inn fokus og eksponering

Trykk på personen eller objektet på skjermen. (Ansiktsgjenkjenning er
midlertidig slått av.)

Lås fokus og eksponering

Hold på skjermen til rektangelet pulserer. AE/AF-lås vises på skjermen, og
fokus og eksponering forblir låst til neste gang du trykker på skjermen.

Ta et skjermbilde

Trykk på og slipp av/på- og Hjem-knappen samtidig. Skjermbildet blir
lagt til i Kamerarull-albumet.