iPhone - Redigere bilder

background image

Redigere bilder

Du kan rotere, forbedre, fjerne røde øyne og beskjære bilder. Forbedring forbedrer et bildes
mørkhet eller lyshet, fargemetning og andre kvaliteter.

Roter

Automatisk forbedring

Fjern røde øyne

Beskjær

Redigere et bilde: Når du viser et bilde i fullskjermmodus, trykker du på Rediger og velger et
verktøy.
Når røde øyne-verktøyet er valgt, trykker du på hvert øye for å korrigere. Hvis du vil beskjære,
flytter du hjørnene på rutenettet, flytter bildet for å endre plassering, og trykker på Beskjær. Du
kan også trykke Begrens når du beskjærer for å angi et bestemt forhold.