iPhone - Om Kamera

background image

Om Kamera

De innebygde kameraene gjør det mulig å både ta stillbilder og ta opp video. iPhone 4 og iPhone
4S har kamera foran til FaceTime og selvportretter (i tillegg til hovedkameraet bak) og LED-blits.

Trykk på en

person for å

fokusere eller

velge

eksponering.

Bytt mellom

kameraer.

Ta et bilde.

Bryter for kamera/video

Vis bildene og videoene du har tatt.

Angi LED-blitsmodus.

Slå på rutenettet eller HDR.

Hvis Stedstjenester er på, tagges bilder og video med stedsdata som kan brukes av enkelte
programmer og bildedelingsnettsteder. Les «Stedstjenester» på side 166.

Merk: Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kamera, kan du bli bedt om å slå funksjonen på.
Du kan bruke Kamera uten å slå på Stedstjenester.