iPhone - HDR-bilder

background image

HDR-bilder

HDR (iPhone 4 eller nyere) kombinerer de beste delene fra tre ulike eksponeringer i ett bilde med
utvidet dynamisk rekkevidde (HDR – High Dynamic Range). For å få best mulig resultat bør iPhone
og motivet ikke være i bevegelse.
Slå på HDR: Trykk på Valg, og angi HDR. Når HDR er på, slås blitsen av.

Hvis du vil beholde både vanlige versjoner og HDR-versjoner, går du til Innstillinger > Bilder. Når
begge versjonene beholdes, vises

øverst til venstre i HDR-bildet (ved visning i Kamerarull-

albumet med kontrollene synlige).