iPhone - Bildestrøm

background image

Med Bildestrøm – en iCloud-funksjon – blir bilder du tar på iPhone automatisk lastet opp til
iCloud og sendt til alle dine andre enheter som har Bildestrøm aktivert. Bilder som lastes opp til
iCloud fra de andre enhetene og datamaskinene dine, sendes til Bildestrøm-albumet på iPhone.
Les «iCloud» på side 16.
Slå på Bildestrøm: Velg Innstillinger > iCloud > Bildestrøm.

Nye bilder du har tatt, lastes opp til Bildestrøm når du avslutter Kamera-programmet og iPhone er
tilkoblet Internett via Wi-Fi. Eventuelle andre bilder som legges til kamerarullen – inkludert bilder
lastet ned fra e-post og tekstmeldinger, bilder arkivert fra nettsider og skjermbilder – lastes også
opp til Bildestrøm og sendes trådløst til de andre enhetene dine. Bildestrøm kan dele opptil 1000
av de nyeste bildene dine på iOS-enheter. Datamaskinene kan beholde alle Bildestrøm-bildene
dine permanent.

Arkiver bilder til iPhone fra
Bildestrøm

I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på

, markerer bildene du vil arkivere,

og trykker på Arkiver.

Slett et bilde fra iCloud

I Bildestrøm-albumet ditt markerer du bildet og trykker på .

Slett flere bilder fra iCloud

I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på

, markerer bildene du vil slette,

og trykker på Slett.

Merk: Hvis du vil slette bilder fra Bildestrøm, må du ha iOS 5.1 eller nyere på iPhone og alle de
andre iOS-enhetene dine. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=no_NO.

Selv om slettede bilder fjernes fra Bildestrøm på enhetene dine, beholdes originalen i Kamerarull-
albumet på enheten bildet opprinnelig kom fra.

97

Kapittel 12

Kamera

background image

YouTube

13