iPhone - Vise lysbildeserier

background image

Vise lysbildeserier

Vis en lysbildeserie: Trykk på et album for å åpne det, trykk på et bilde, og trykk på . Velg
lysbildeseriealternativer, og trykk på Start lysbildeserie.

Stream en lysbildeserie til en HDTV Les «AirPlay» på side 34.

Stopp en lysbildeserie

Trykk på skjermen.

Angi ytterligere alternativer

Velg Innstillinger > Bilder.