iPhone - Dele bilder og videoer

background image

Dele bilder og videoer

Send et bilde eller en video med en e-postmelding eller tekstmelding (iMessage eller MMS)
eller en tweet.
Velg et bilde eller en video, og trykk deretter på . Hvis du ikke ser , trykker du
på skjermen for å vise kontrollene.

Merk: Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger > Twitter.

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPhone kan komprimere bilde-
og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Send flere bilder eller videoer

Mens du ser på miniatyrbilder, trykk på

, marker bildene eller videoene,

og trykk på Del.

Kopier et bilde eller en video

Hold fingeren på bildet eller videoen, og trykk deretter på Kopier.

Kopier flere bilder eller videoer

Trykk på

øverst til høyre på skjermen. Marker bildene eller videoene, og

trykk på Kopier.

Lim inn et bilde eller en video i en
e-postmelding eller tekstmelding
(MMS eller iMessage)

Hold fingeren der du vil sette inn bildet eller videoen, og trykk på Lim inn.

92

Kapittel 11

Bilder

background image

Arkiver et bilde eller en video fra en
e-postmelding

Hvis det er nødvendig, trykk for å laste ned objektet, trykk på bildet eller
trykk og hold på videoen, og trykk på Arkiver.

Arkiver et bilde eller en video fra en
tekstmelding

Trykk på bildet i tekstsamtalen, trykk på

, og trykk på Arkiver.

Arkiver et bilde fra en nettside

Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på «Arkiver bilde».

Del en video på YouTube

Trykk på

mens du ser på en video, og deretter på «Send til YouTube».

Bilder og videoer du mottar eller, eller som du kopierer fra en nettside, arkiveres i Kamerarull-
albumet.