iPhone - Vise kalendere

background image

Vise kalendere

Du kan vise kalendere enkeltvis eller som en kombinert kalender. Dette gjør det enkelt å
organisere jobb- og privatkalendere samtidig.

Legg til en hendelse.

Dager med prikker har

planlagte hendelser.

Gå til i dag.

Bytt visning.

Svar på en

kalenderinvitasjon.

Hendelser på den

markerte dagen

Endre visningen: Trykk på Liste, Dag eller Måned. Hvis du vil vise uken, snur du iPhone sidelengs.

I dagsvisning drar du til venstre eller høyre for å flytte mellom dager.

87

background image

Vis Bursdag-kalenderen

Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Bursdager for å inkludere
bursdager fra kontaktene dine i hendelsene.

Vis detaljene for en hendelse

Trykk på hendelsen. Du kan trykke på informasjon om hendelsen for å vise
flere detaljer. Hvis det for eksempel er angitt en adresse for stedet, trykker
du på den for å åpne Kart.

Rediger eller slett en kalender

Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Rediger.

Velg hvilke kalendere som skal
vises

Trykk på Kalendere, og trykk for å markere kalenderne du vil vise.
Hendelsene for alle markerte kalendere vises i en enkeltkalender på iPhone.