iPhone - Svare på invitasjoner

background image

Svare på invitasjoner

Hvis du har en iCloud- eller Microsoft Exchange-konto eller en støttet CalDAV-konto, kan du motta
og svare på møteinvitasjoner fra andre personer i organisasjonen. Når du mottar en invitasjon,
vises møtet i kalenderen med en stiplet linje rundt. vises nede til høyre på skjermen.
Svare på en invitasjon: Trykk på en invitasjon i kalenderen. Trykk eventuelt på for å vise
Hendelse-skjermen, og trykk deretter på en invitasjon.

Se informasjon om arrangøren

Trykk på «invitasjon fra».

Se andre inviterte

Trykk på Inviterte. Trykk på et navn for å vise den personens
kontaktinformasjon.

Legg til kommentarer i svar

Trykk på Legg til kommentarer. Kommentarene dine er synlige for
arrangøren, men ikke for andre deltakere. Avhengig av kalendertjenesten
du bruker, er det mulig at kommentarer ikke er tilgjengelige.

Angi tilgjengelighet

Trykk på Tilgjengelighet, og velg «opptatt» eller «ledig».