iPhone - Legge til hendelser

background image

Legge til hendelser

Du kan opprette og oppdatere kalenderhendelser direkte på iPhone.
Legg til en hendelse: Trykk på , skriv inn informasjon om hendelsen, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan også berøre og holde på et tomt område på en kalender for å opprette en ny hendelse.
Flytt håndtakene for å justere hendelsens varighet.

Still inn et varsel

Trykk på Varsel, og still inn et varsel fra fem minutter før til to dager før
hendelsen.

Angi et standardvarsel for
hendelser

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Standard varseltider.

Oppdater en hendelse

Trykk på Rediger, og endre informasjonen om hendelsen.
Hvis du vil justere tidspunktet eller varigheten for en hendelse raskt, trykker
du og holder på hendelsen for å markere den og flytter den deretter til et
nytt tidspunkt eller bruker håndtakene til å endre varigheten.

Slett en hendelse

Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, rull nedover, og trykk på Slett
hendelse.

Invitere andre til en hendelse

Trykk på Inviterte for å velge personer fra Kontakter. Dette krever en iCloud-,
Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto.