iPhone - Kalenderkontoer og -innstillinger

background image

Kalenderkontoer og -innstillinger

Det er flere innstillinger i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere som påvirker Kalender og
kalenderkontoene dine.

Kalenderkontoer brukes også til å synkronisere oppgaveobjekter for Påminnelser.
Legg til en CalDAV-konto: Velg Innstillinger > «Mail, kontakter, kalendere», trykk på Legg til konto
og trykk på Annet. Under Kalendere trykker du på Legg til CalDAV-konto.

Disse alternativene gjelder alle kalenderne dine:

Still inn kalendervarsellyden

Velg Innstillinger > Lyder > Kalendervarsel.

Synkroniser tidligere hendelser

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Synkroniser, og velg
deretter tidsperiode. Framtidige hendelser synkroniseres alltid.

Angi at et lydsignal skal spilles når
du mottar en møteinvitasjon

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå på Invitasjonsvarsel.

Slå på Tidssonestøtte for
kalenderen

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Tidssonestøtte.

Angi standardkalender

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Standardkalender.

Bruk iCloud til å holde Kalender
oppdatert på iOS-enhetene og
datamaskinene dine

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kalender. Les «iCloud» på
side 16.

89

Kapittel 10

Kalender

background image

Viktig:

Når Tidssonestøtte er på, viser Kalender hendelsesdatoer og -klokkeslett med tidssonen

som gjelder for byen du har valgt. Når Tidssonestøtte er av, viser Kalender hendelser med
tidssonen til der du er, som bestemmes av nettverkstiden. Enkelte operatører støtter ikke
nettverkstid alle steder. Hvis du er ute og reiser, er det mulig at iPhone ikke viser hendelser eller
varsler deg til riktig lokal tid. Hvis du vil stille inn riktig tid manuelt, leser du «Dato og tid» på
side 172.

90

Kapittel 10

Kalender

background image

Bilder

11

Vise bilder og videoer

Med Bilder kan du vise bilder og videoer på iPhone i:

Kamerarull-albumet – bilder og videoer du har tatt med det innebygde kameraet, eller som du

Â

har arkivert fra en e-postmelding eller tekstmelding eller en nettside
Bildestrøm-album – bilder som streames fra iCloud (les «

Â

Bildestrøm» på side 97)

Bildebibliotek og andre albumer synkronisert fra datamaskinen (les «

Â

Synkronisere med

iTunes» på side 18)

Rediger bildet.