iPhone - Symboler som viser status

background image

Symboler som viser status

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen gir deg informasjon om iPhone:

Symbol

Hva det betyr

Mobilnettverkssignal*

Viser om du er innenfor rekkevidden til et mobilnettverk
og kan ringe og motta samtaler. Jo flere streker, jo bedre
forbindelse. Hvis du ikke er innenfor rekkevidden til et
nettverk, vises «Ingen tjeneste» i stedet for strekene.

Flymodus

Viser at flymodus er på – du kan ikke bruke telefonen,
Internett eller Bluetooth®-enheter. Funksjoner som ikke
er avhengige av trådløse tilkoblinger, er tilgjengelige. Les
«Flymodus» på side 164.

UMTS

Viser at 4G UMTS (GSM)-nettverket er tilgjengelig, og
at iPhone kan kobles til Internett via det nettverket.
(kun iPhone 4S. Ikke tilgjengelig i alle områder.) Les
«Nettverk» på side 169.

UMTS/EV-DO

Viser at 3G-nettverket (UMTS for GSM eller EV-DO for
CDMA) er tilgjengelig, og at iPhone kan kobles til Internett
via dette nettverket. Les «Nettverk» på side 169.

EDGE

Viser at EDGE-nettverket (GSM) er tilgjengelig, og at
iPhone kan kobles til Internett via EDGE. Les «Nettverk» på
side 169.

GPRS/1xRTT

Viser at GPRS-nettverket (GSM) eller 1xRTT-nettverket
(CDMA) er tilgjengelig, og at iPhone kan kobles til
Internett via dette nettverket. Les «Nettverk» på side 169.

Wi-Fi*

Viser at iPhone er koblet til Internett via et Wi-Fi-nettverk.
Jo flere streker, jo bedre forbindelse. Les «Wi-Fi» på
side 164.

Delt Internett

Viser at iPhone er koblet til en annen iPhone for å tilby
Delt Internett. Les «Delt Internett» på side 167.

Synkroniserer

Viser at iPhone synkroniseres med iTunes.

Nettverksaktivitet

Viser nettverksaktivitet. Det er mulig at enkelte
programmer fra tredjepartsleverandører bruker symbolet
for å vise en aktiv prosess.

Viderekobling

Viser at viderekobling er aktivert på iPhone. Les
«Viderekobling» på side 64.

VPN

Viser at enheten er koblet til et nettverk ved hjelp av VPN.
Les «Nettverk» på side 169.

Lås

Viser at iPhone er låst. Les «Av/på-knapp» på side 10.

Teksttelefon (TTY)

Viser at iPhone er konfigurert for bruk med en teksttelefon
(TTY-enhet). Les «Støtte for teksttelefon (TTY)» på
side 162.

12

Kapittel 1

iPhone-oversikt

background image

Symbol

Hva det betyr

Spill

Viser at en sang, lydbok eller podcast spilles av. Les «Spille
sanger og annen lyd» på side 77.

Visningslås

Viser at iPhone-skjermen er låst i stående visning. Les
«Visning i stående eller liggende format» på side 22.

Alarm

Viser at en alarm er stilt inn. Les «Stille inn alarmer» på
side 110.

Stedstjenester

Viser at et objekt bruker Stedstjenester. Les
«Stedstjenester» på side 166.

Bluetooth*

Blått eller hvitt symbol: Bluetooth er på og sammenkoblet
med en enhet.
Grått symbol: Bluetooth er på og sammenkoblet med en
enhet, men enheten er utenfor rekkevidde eller slått av.
Intet symbol: Bluetooth er slått av eller ikke sammenkoblet
med en enhet.
Les «Bluetooth-enheter» på side 35.

Bluetooth-batteri

Viser batterinivået til en sammenkoblet Bluetooth-enhet.

Batteri

Viser batterinivået eller ladestatus. Les «Batteri» på side 36.

*Bruk av enkelte tilleggsutstyrsenheter sammen med iPhone kan påvirke ytelsen til den trådløse
tilkoblingen.

13

Kapittel 1

iPhone-oversikt