iPhone - knapper

background image

knapper

Av/på-knapp

Når du ikke bruker iPhone aktivt, kan du låse den for å slå av skjermen og spare batteri.
Låse iPhone: Trykk på av/på-knappen.

Når iPhone er låst, skjer det ingenting når du berører skjermen. iPhone kan fortsatt motta
samtaler, tekstmeldinger og andre oppdateringer. Du kan også:

lytte til musikk

Â

justere volumet ved hjelp av knappene på siden av iPhone (eller på iPhone-øretelefonene)

Â

mens du er i en telefonsamtale eller lytter til musikk
bruke midtknappen på iPhone-øretelefonene for å svare på anrop og avslutte samtaler og styre

Â

musikkavspilling (les «Spille sanger og annen lyd» på side 77)

På/av-knapp

Lås opp iPhone

Trykk på Hjem-knappen eller av/på-knappen. Flytt deretter på
skyveknappen.

Åpne Kamera når iPhone er låst

Trykk på Hjem-knappen eller av/på-knappen. Flytt deretter opp.

Bruk lydkontrollene når iPhone er
låst

Dobbeltklikk på Hjem-knappen .

Slå iPhone av

Hold av/på-knappen nede i noen sekunder til den røde skyveknappen
vises. Flytt deretter på skyveknappen.

Slå iPhone på

Hold av/på-knappen nede til Apple-logoen vises.

Standardinnstillingen er at iPhone låses automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av ett
minutt. Hvis du vil slå av automatisk låsing eller endre hvor lang tid det tar før iPhone låses, leser
du «Autolås» på side 171. Hvis du vil at det skal kreves passord for å låse opp iPhone, leser du
«Kodelås» på side 171.

Hjem-knappen

Hjem-knappen tar deg tilbake til Hjem-skjermen når som helst. Den tilbyr også andre praktiske
snarveier.

10

Kapittel 1

iPhone-oversikt

background image

Gå til Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen .

På Hjem-skjermen trenger du bare å trykke for å åpne et program. Les «Åpne og bytte mellom
programmer» på side 20.

Vis fleroppgavelinjen for å se
programmer du nylig har brukt

Når iPhone er ulåst, dobbelttrykker du på Hjem-knappen .

Vis lydavspillingskontroller

Når iPhone-enheten er låst: Trykk på Hjem-knappen . Les «Spille sanger og
annen lyd» på side 77.
Når du bruker et annet program: Dobbeltklikk på Hjem-knappen , og bla
programvelgeren fra venstre mot høyre.

Start Siri (iPhone 4S) eller
Talekontroll

Trykk og hold på Hjem-knappen . Les Kapittel 4, «Siri,» på side 40 og
«Talekontroll» på side 31.

Volumknapper

Når du snakker i telefonen eller hører på musikk, ser på filmer eller bruker annet medieinnhold,
kan du bruke knappene på siden av iPhone til å justere lydstyrken. I andre tilfeller styrer knappene
lydstyrken for ringelyden, varsler og andre lydeffekter.

ADVARSEL:

Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, i Viktig

produktinformasjon på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

Volum

opp

Volum

ned

Hvis du vil begrense volumet for musikk og videoer, går du til Innstillinger > Musikk.

Du kan også bruke volum opp-knappen til å ta et bilde eller spille inn video. Les «Ta bilder og
videoer» på side 94.

Ringelydbryteren

Skyv på ringelydbryteren for å sette iPhone i hørbarmodus eller lydløsmodus .

Hørbar

Lydløs

Når iPhone er i hørbarmodus, spiller den alle lyder. Når iPhone er i lydløsmodus, spiller den ikke
ringelyder og andre lydeffekter.

Viktig:

Klokkealarmer, lydprogrammer, for eksempel Musikk, og mange spill spiller likevel lyder

gjennom den innebygde høyttaleren når lydløsmodus er aktivert på iPhone.

11

Kapittel 1

iPhone-oversikt

background image

Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer lyd- og vibreringsinnstillinger, kan du lese «Lyder og
ringelydbryteren» på side 167.