iPhone - Innhold

background image

Innhold

9

Kapittel 1: iPhone-oversikt

9

Bli kjent med iPhone

9

Tilbehør

10

knapper

12

Symboler som viser status

14

Kapittel 2: Komme i gang

14

Vise denne brukerhåndboken på iPhone

14

Hva du trenger

14

Sette inn SIM-kortet

15

Konfigurasjon og aktivering

15

Koble iPhone til datamaskinen

16 Tilkobling til Internett
16 Konfigurere Mail og andre kontoer
16 Organisere innhold på iOS-enheter
16 iCloud
18

Synkronisere med iTunes

20

Kapittel 3: Grunnleggende

20 Bruke programmer
23 Tilpasse Hjem-skjermen
25 Skriving
28 Diktering
29 Utskrift
30 Søke
31

Talekontroll

31

Varslinger

32 Twitter
33 Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon
34 AirPlay
35 Bluetooth-enheter
36 Batteri
37 Sikkerhetsfunksjoner
38 Rengjøre iPhone
38 Nullstille eller starte iPhone på nytt

40

Kapittel 4: Siri

40 Hva er Siri?
40 Bruke Siri
44 Rette Siri
45 Siri og programmer
56 Diktering

2

background image

57

Kapittel 5: Telefon

57 Telefonsamtaler
61

FaceTime

62 Visual Voicemail
64 Kontakter
64 Favoritter
64 Viderekobling, samtale venter og anrops-ID
65 Ringetoner, ringelydbryter og vibrering
65 Utenlandssamtaler
66 Angi valg for Telefon

67

Kapittel 6: Mail

67 Hente og lese e-post
68 Arbeide med flere kontoer
68 Sende e-post
69 Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon
69 Vise vedlegg
69 Skrive ut meldinger og vedlegg
70 Organisere e-post
70 Søke i e-post
71 E-postkontoer og -innstillinger

73

Kapittel 7: Safari

73 Vise nettsider
74 Koblinger
74 Leseliste
74 Leser
75 Skrive tekst og fylle ut skjemaer
75 Søke
75 Bokmerker og logg
75 Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter
75 Web Clip-koblinger

77

Kapittel 8: Musikk

77 Legge til musikk og lyd
77 Spille sanger og annen lyd
79 Andre lydkontroller
79 Podcast- og lydbokkontroller
80 Bruke Siri eller talekontroll med Musikk
80 Bla gjennom albumbilder med Cover Flow
80 Vise sporene på et album
81 Søke i lydinnhold
81 iTunes Match
81 Genius
82 Spillelister
82 Hjemmedeling

84

Kapittel 9: Meldinger

84 Sende og motta meldinger
85 Sende meldinger til en gruppe
86 Sende bilder, videoer og annet
86 Redigere tekstsamtaler

3

Innhold

background image

86 Søke i meldinger

87

Kapittel 10: Kalender

87 Om Kalender
87 Vise kalendere
88 Legge til hendelser
88 Svare på invitasjoner
88 Søke i kalendere
89 Abonnere på kalendere
89 Importere kalenderhendelser fra Mail
89 Kalenderkontoer og -innstillinger

91

Kapittel 11: Bilder

91 Vise bilder og videoer
92 Vise lysbildeserier
92 Organisere bilder og videoer
92 Dele bilder og videoer
93 Skrive ut bilder

94

Kapittel 12: Kamera

94 Om Kamera
94 Ta bilder og videoer
95 HDR-bilder
95 Visning, deling og utskrift
96 Redigere bilder
96 Klippe videoer
96 Overføre bilder og videoer til datamaskinen
97 Bildestrøm

98

Kapittel 13: YouTube

98 Om YouTube
98 Navigere og søke etter videoer
99 Spille av videoer
99 Holde oversikt over videoer du liker
100 Dele videoer, kommentarer og vurderinger
100 Finne informasjon om en video
100 Sende videoer til YouTube

101

Kapittel 14: Aksjer

101 Vise aksjekurser
102 Finne mer informasjon

103

Kapittel 15: Kart

103 Finne steder
104 Veibeskrivelser
105 Finne og dele informasjon om et sted
105 Vise trafikkinformasjon
106 Kartvisninger

107

Kapittel 16: Været

107 Finne værinformasjon

4

Innhold

background image

108

Kapittel 17: Notater

108 Om Notater
108 Skrive notater
109 Lese og redigere notater
109 Søke i notater
109 Skrive ut notater eller sende dem med e-post

110

Kapittel 18: Klokke

110 Om Klokke
110 Stille inn verdensklokker
110 Stille inn alarmer
111 Bruke stoppeklokken
111 Stille inn nedtelling

112

Kapittel 19: Påminnelser

112 Om påminnelser
112 Stille inn en påminnelse
113 Administrere påminnelser i listevisning
114 Administrere påminnelser i datovisning
114 Om stedspåminnelser
114 Håndtere fullførte påminnelser
114 Søk etter påminnelser

116

Kapittel 20: Game Center

116 Om Game Center
116 Logg på Game Center
117 Kjøpe og laste ned spill
117 Spille spill
117 Spille med venner
118 Game Center-innstillinger

119

Kapittel 21: iTunes Store

119 Om iTunes Store
119 Finne musikk, videoer og annet
120 Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner
120 Kjøpe eller leie videoer
120 Følge artister og venner
121 Streame eller laste ned podcaster
121 Kontrollere nedlastingsstatus
122 Endre navigeringsknapper
122 Vise kontoinformasjon
122 Kontrollere nedlastinger

123

Kapittel 22: Aviskiosk

123 Om Aviskiosk
123 Lese de nyeste utgavene

125

Kapittel 23: App Store

125 Om App Store
125 Finne og laste ned programmer
126 Slette programmer
127 Butikk-innstillinger

5

Innhold

background image

128

Kapittel 24: Kontakter

128 Om Kontakter
128 Synkronisere kontakter
129 Søke i kontakter
129 Legge til og redigere kontakter
130 Samlede kontakter
130 Kontaktkontoer og -innstillinger

131

Kapittel 25: Videoer

131 Om videoer
131 Spille av videoer
132 Søke etter videoer
132 Vise leiefilmer
132 Vise videoer på en TV
133 Slette videoer fra iPhone
133 Bruke Hjemmedeling
133 Stille inn dvale etter nedtelling
134 Konvertere video for iPhone

135

Kapittel 26: Kalkulator

135 Bruke kalkulatoren
135 Vitenskapelig kalkulator

136

Kapittel 27: Kompass

136 Om Kompass
136 Kalibrere kompasset
136 Finne retningen
137 Bruke Kompass sammen med Kart

138

Kapittel 28: Taleopptak

138 Om taleopptak
139 Opptak
139 Lytte til et opptak
140 Administrere og dele opptak
140 Dele taleopptak med datamaskinen

141

Kapittel 29: Nike + iPod

141 Om Nike + iPod
141 Aktivere Nike + iPod
141 Koble sammen en sensor
142 Trene med Nike + iPod
142 Kalibrere Nike + iPod
142 Sende treningsøktdata til nikeplus.com

143

Kapittel 30: iBooks

143 Om iBooks
143 Bruke iBookstore
144 Synkronisere bøker og PDF-er
144 Lese bøker
146 Endre utseendet til en bok
146 Skrive ut en PDF eller sende en PDF med e-post
147 Organisere bokhyllen

6

Innhold

background image

148

Kapittel 31: Tilgjengelighet

148 Funksjoner for særlige behov
148 VoiceOver
159 Ruting av lyden for innkommende samtaler
159 Siri
159 Trippelklikk på Hjem
159 Zoom
160 Stor tekst
160 Hvitt på svart
160 Les opp markering
160 Les opp autotekst
160 Monolyd
161 Kompatibilitet med høreapparater
161 Egendefinert vibrering
161 LED-blink for varsler
162 AssistiveTouch
162 Særlige behov i OS X
162 Støtte for teksttelefon (TTY)
163 Minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger
163 Ringetoner knyttet til kontakter
163 Visual Voicemail
163 Tastatur i widescreenformat
163 Stort talltastatur
163 Talekontroll
163 Spesialtekst

164

Kapittel 32: Innstillinger

164 Flymodus
164 Wi-Fi
165 Varslinger
166 Stedstjenester
166 VPN
167 Delt Internett
167 Operatør
167 Lyder og ringelydbryteren
168 Lysstyrke
168 Bakgrunn
168 Generelt
174 Innstillinger for programmer

175

Tillegg A : Internasjonale tastaturer

175 Legge til og fjerne tastaturer
175 Bytte tastatur
175 Kinesisk
177 Japansk
177 Skrive emoji-tegn
177 Bruke kandidatlisten
177 Bruke snarveier
178 Vietnamesisk

7

Innhold

background image

179

Tillegg B : Support og annen informasjon

179 Nettstedet for iPhone-support
179 Nullstille eller starte iPhone på nytt
179 Sikkerhetskopiere iPhone
181 Oppdatere og gjenopprette iPhone-programvaren
182 Fildeling
182 Informasjon om sikkerhet, programvare og service
183 Bruk av iPhone i et bedriftsmiljø
183 Bruke iPhone med andre telefonoperatører
183 Om avhending og resirkulering
184 Apple og miljøet
184 Driftstemperatur for iPhone

8

Innhold