iPhone - Zoeken in berichten

background image

Zoeken in berichten

U kunt in de lijst 'Berichten' zoeken naar inhoud van gesprekken.
Zoeken in een gesprek: Tik boven in het scherm om het zoekveld weer te geven en voer
vervolgens de tekst in waarnaar u zoekt.

U kunt ook vanuit het beginscherm in gesprekken zoeken. Zie “Zoeken” op pagina 30.

91

Hoofdstuk 9

Berichten

background image

Agenda

10