iPhone - Webfragmenten

background image

Webfragmenten

U kunt webfragmenten aanmaken die als symbolen in het beginscherm worden weergegeven.
Een webfragment toevoegen: Open de webpagina en tik op . Tik vervolgens op 'Zet in
beginscherm'.
Zodra u een webfragment opent, wordt het gedeelte van de webpagina dat werd weergegeven
toen u het webfragment opsloeg automatisch door Safari met het juiste zoomniveau
weergegeven. Het symbool van het webfragment in het beginscherm wordt bovendien
aangemaakt op basis van het weergegeven gedeelte, tenzij de webpagina een eigen symbool
heeft.
In iCloud en iTunes wordt een reservekopie van webfragmenten gemaakt. Webfragmenten
worden echter niet gesynchroniseerd door iTunes of MobileMe. Webfragmenten worden ook niet
via iCloud naar andere apparaten gepusht.

81

Hoofdstuk 7

Safari