iPhone - Opties voor Telefoon instellen

background image

Opties voor Telefoon instellen

Met de instellingen voor Telefoon kunt u het volgende doen:

Het telefoonnummer van uw iPhone weergeven

Â

De doorschakelfunctie, de wisselgesprekfunctie en de nummerherkenningsfunctie in of

Â

uitschakelen (gsm)
TTY in- of uitschakelen

Â

Uw voicemailwachtwoord wijzigen (gsm)

Â

Internationaal bellen in of uitschakelen. Als u vanuit het buitenland belt, kunt u met

Â

internationaal bellen contacten en favorieten bellen zonder dat u een bepaald nummer of
landnummer vóór een telefoonnummer hoeft te plaatsen (gsm).
Uw simkaart vergrendelen zodat er een pincode moet worden ingevoerd als u uw iPhone

Â

aanzet (door sommige aanbieders vereist)

Met de instellingen voor FaceTime kunt u het volgende doen:

FaceTime in- of uitschakelen

Â

Uw Apple ID voor FaceTime gebruiken

Â

Een e-mailadres voor FaceTime toevoegen

Â

Via 'Instellingen' > 'Geluiden' kunt u beltonen, opties voor de trilstand en het geluid voor nieuwe
voicemailberichten instellen. Zie ook “Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal” op
pagina 177.

70

Hoofdstuk 5

Telefoon