iPhone - Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning

background image

Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning

Doorschakelen

U kunt instellen dat gesprekken die op de iPhone binnenkomen, naar een ander nummer worden
doorgeschakeld.

Opmerking: FaceTime-gesprekken worden niet doorgeschakeld.
Doorschakelen inschakelen (gsm): Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Doorschakelen' en schakel
'Doorschakelen' in. Voer vervolgens in het scherm 'Naar nummer' het nummer in waarnaar u
gesprekken wilt doorschakelen.
Doorschakelen inschakelen (CDMA): Voer *72 in, gevolgd door het nummer waarnaar u
oproepen wilt doorschakelen. Tik daarna op 'Bel'.

Om doorschakelen uit te schakelen (CDMA) voert u *73 in en tikt u op 'Bel'.

67

Hoofdstuk 5

Telefoon

background image

Bij gsm-netwerken verschijnt het doorschakelsymbool ( ) in de statusbalk als doorschakelen
is ingeschakeld. U moet zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevinden wanneer u
de voorziening voor doorschakelen inschakelt op de iPhone, anders worden gesprekken niet
doorgeschakeld.

Wisselgesprekken

Met de wisselgesprekfunctie kunt u een binnenkomend gesprek beantwoorden als u al een
gesprek voert. U kunt:

Het binnenkomende gesprek negeren

Â

Het huidige gesprek in de wacht plaatsen en het binnenkomende gesprek beantwoorden

Â

Het huidige gesprek beëindigen en het binnenkomende gesprek beantwoorden

Â

Als u bezig bent met een gesprek en de wisselgesprekfunctie is uitgeschakeld, worden
binnenkomende gesprekken direct naar uw voicemail doorgestuurd. Zie “Een tweede gesprek
voeren of ontvangen” op pagina 62.
Wisselgesprek inschakelen (gsm): Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Wisselgesprek'.

Bij CDMA is de wisselgesprekfunctie standaard ingeschakeld. Deze functie kan echter voor een
afzonderlijk gesprek worden uitgeschakeld.
De wisselgesprekfunctie uitschakelen voor een gesprek (CDMA): Voer *70 in en kies daarna het
nummer.

Nummerherkenning

De nummerherkenningsfunctie geeft uw naam of telefoonnummer door aan de persoon die u
belt, als de apparatuur van de ontvanger deze mogelijkheid ondersteunt en u deze functie niet
hebt uitgeschakeld of geblokkeerd.

Opmerking: Bij FaceTime-gesprekken wordt uw telefoonnummer altijd weergegeven, zelfs als
nummerherkenning is uitgeschakeld of geblokkeerd.
De nummerherkenningsfunctie in- of uitschakelen (gsm): Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' >
'Nummerherkenning'.

Bij CDMA is de nummerherkenningsfunctie standaard ingeschakeld. Deze functie kan echter voor
een afzonderlijk gesprek worden uitgeschakeld.
De nummerherkenningsfunctie blokkeren voor een gesprek (CDMA): Voer *67 in en kies daarna
het nummer.