iPhone - Siri en apps

background image

Siri en apps

Siri kan overweg met de meeste ingebouwde apps van de iPhone 4S en gebruikt de apps die
het nodig heeft om u met uw vragen te helpen. Siri weet wanneer u een app gebruikt, zodat u
naar onderdelen op het scherm kunt verwijzen. Als u bijvoorbeeld een e-mail leest in Mail, kunt u
'Reply, I like it' zeggen.

Telefoon

U kunt met Siri een telefoongesprek voeren of een FaceTime-gesprek beginnen. U kunt verwijzen
naar uw familieleden, vrienden en relaties in Contacten of zeggen welk telefoonnummer moet
worden gebruikt.

Voorbeelden:

'Call Jennifer Wright mobile'

Â

'Call Susan on her work phone'

Â

'Call 408 555 1212'

Â

'Call home'

Â

'FaceTime Lisa'

Â

46

Hoofdstuk 4

Siri

background image

Wanneer u de voor- en achternaam zegt, is het gewoonlijk meteen duidelijk wie u wilt bellen,
maar u kunt ook een van beide zeggen en het door Siri laten uitzoeken. Siri kijkt eerst bij uw
favorieten en als de genoemde naam daar voorkomt, wordt het bijbehorende nummer gebeld.
Daarna kijkt Siri in de lijst met alle contactpersonen. Als er verschillende personen met dezelfde
naam zijn, vraagt Siri welke van die personen u wilt bellen. Als er meer telefoonnummers bij één
persoon worden vermeld, vraagt Siri ook welk nummer moet worden gebruikt.

U kunt Siri ook vragen om een bedrijf te bellen dat in uw lijst met contactpersonen staat.

U helpt Siri om te weten wie u wilt bellen door ervoor te zorgen dat Siri u goed kent. Zie “Siri
meer informatie over uzelf geven” op pagina 43.

Een telefoongesprek beëindigen
dat u met Siri bent begonnen

Voordat Telefoon wordt geopend, drukt u op de thuisknop ( ). Als u al met
een telefoongesprek bezig bent, tikt u op 'Stop'.

Muziek

U kunt Siri vragen om een nummer, album of afspeellijst af te spelen. U kunt het afspelen
onderbreken en hervatten. Ook kunt u om een bepaald type muziek vragen.

Of zeg gewoon 'Play' en laat Siri voor u kiezen. Als u een nummer niet herkent, kunt u Siri de
vraag 'What's playing?' stellen.

Dit zijn voorbeelden van instructies die u Siri kunt geven om muziek te laten horen:

'Play The Light of the Sun'

Â

'Play Trouble'

Â

'Play Taking Back Sunday shuffled'

Â

'Play Alicia Keys'

Â

'Play some blues'

Â

'Play my party mix'

Â

'Shuffle my roadtrip playlist'

Â

'Play'

Â

'Pause'

Â

'Resume'

Â

'Skip'

Â

Als u nummers wilt horen die lijken op het nummer waarnaar u luistert, zegt u 'Genius'. (Siri maakt
een tijdelijke Genius-afspeellijst aan. Deze wordt echter niet bewaard.)

47

Hoofdstuk 4

Siri

background image

Berichten

U kunt met Siri berichten versturen, binnengekomen berichten laten voorlezen en berichten
beantwoorden.

Noem de naam van de persoon aan wie u een bericht wilt sturen of wacht tot Siri vraagt voor
wie het bericht bedoeld is. U kunt een bericht naar een telefoonnummer sturen en u kunt aan
meerdere personen tegelijk een bericht sturen.

Als u een bericht wilt versturen, kunt u bijvoorbeeld de volgende dingen zeggen:

'Tell Susan I'll be right there'

Â

'Send a message to Jason Russell'

Â

'Send a message to Lisa saying how about tomorrow?'

Â

'Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late'

Â

'Send a message to 408 555 1212'

Â

'Text Jason and Lisa where are you?'

Â

Als u binnengekomen berichten wilt lezen of horen, kunt u bijvoorbeeld de volgende dingen
zeggen:

'Read me my messages'

Â

'Show my new texts'

Â

'Read it again'

Â

Als u net een nieuw sms'je hebt ontvangen of als u een al eerder binnenkomen sms'je leest, kunt
u dingen zeggen als:

'Reply that's great news'

Â

'Tell him I'll be there in 10 minutes'

Â

'Call her'

Â

Siri begrijpt de context en weet aan wie het antwoord moet worden gestuurd.

Voordat uw bericht wordt verstuurd, laat Siri het aan u zien of leest Siri het voor, zodat u kunt
controleren of het klopt. Wanneer Siri u vraagt of u het bericht wilt versturen, kunt u dingen
zeggen als:

'Change it to: Call me tomorrow'

Â

'Add: See you there question mark'

Â

'No, send it to Bob'

Â

48

Hoofdstuk 4

Siri

background image

'No' (om het bericht te bewaren zonder het te versturen)

Â

'Cancel'

Â

Wilt u een smiley aan uw bericht toevoegen? Dan zegt u 'smiley face'. :-)

Berichten bewerken
Als u iets wilt veranderen aan de inhoud van een bericht dat u met Siri hebt opgesteld, kunt u Siri
vragen om de inhoud te wijzigen. Als er maar weinig hoeft te worden aangepast, kunt u er ook
voor kiezen om de inhoud te bewerken. Wanneer Siri u het bericht ter controle laat zien, tikt u op
de ballon met het bericht om het te openen in de Berichten-app. Vervolgens kunt u het bericht
bewerken door te typen of te dicteren. Zie “Dicteren” op pagina 58.

Agenda

U kunt nieuwe activiteiten aan uw agenda toevoegen, bestaande activiteiten wijzigen of
vragen wat er in uw agenda staat. Wanneer u een activiteit invoert, kunt u een tijdstip, plaats en
omschrijving opgeven en aangeven welke personen u wilt uitnodigen.

U kunt bijvoorbeeld het volgende zeggen om een activiteit in te voeren:

'Set up a meeting at 9'

Â

'Set up a meeting with Michael at 9'

Â

'Meet with Lisa at noon'

Â

'Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.'

Â

'New appointment with Susan Park Friday at 3'

Â

'Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom'

Â

Wanneer u een activiteit wilt wijzigen of annuleren, kunt u het volgende zeggen:

'Move my 3 p.m. meeting to 4:30'

Â

'Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.'

Â

'Add Lisa to my meeting with Jason'

Â

'Cancel the budget review meeting'

Â

U kunt Siri ook vragen welke activiteiten er gepland zijn:

'What does the rest of my day look like?'

Â

'What's on my calendar for Friday?'

Â

'When is my next appointment?'

Â

'When am I meeting with Michael?'

Â

'Where is my next event?'

Â

49

Hoofdstuk 4

Siri

background image

Wanneer u een activiteit invoert of wijzigt of naar een activiteit informeert, laat Siri informatie
over de activiteit zien. Voor meer informatie kunt u op de activiteit tikken.

Herinneringen

Siri kan u ook heel eenvoudig aan iets helpen herinneren.

Als u een herinnering wilt aanmaken, kunt u bijvoorbeeld de volgende dingen zeggen:

'Remind me to call mom'

Â

'Remember to take an umbrella'

Â

'Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow'

Â

'Remind me when I leave to call Jason'

Â

'Remind me to finish the report by 6'

Â

Siri stelt vragen om de informatie te verzamelen die nodig is om de herinnering aan te maken,
zoals de datum, het tijdstip en de locatie.

Aan de hand van de informatie over de locatie kan Siri u aan de opgegeven taak herinneren
wanneer u ergens aankomt of weggaat. Een locatie kan bijvoorbeeld uw huidige locatie ('here')
of een adres in Contacten zijn. Zie “Siri meer informatie over uzelf geven” op pagina 43 voor
informatie over de manier waarop u Siri laat weten wat uw privé- en uw werklocatie is.

'Remind me to call my mom when I get home'

Â

'Remind me when I get to the office to call my wife'

Â

'Remind me to pick up flowers when I leave here'

Â

'Remind me to check the time when I get back here'

Â

Herinneringen worden opgenomen in de standaardlijst met herinneringen.
De standaardlijst voor herinneringen instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten,
agenda's' > 'Standaardlijst'.

U kunt ook een lijstje met herinneringen zonder specifiek tijdstip of specifieke locatie maken. U
zegt dan bijvoorbeeld:

'Remember to buy milk'

Â

'Add eggs to my groceries list'

Â

Als Siri vraagt wanneer u daaraan herinnerd wilt worden, kunt u 'never' zeggen.

Als er in Herinneringen een lijst op uw scherm staat, kunt u 'add' zeggen om er een herinnering
aan toe te voegen.

'Add eggs'

Â

50

Hoofdstuk 4

Siri

background image

Wanneer u met Siri een herinnering aanmaakt, wordt deze ter bevestiging aan u getoond.

U kunt de herinnering bevestigen of annuleren of tegen Siri zeggen dat u iets wilt wijzigen:

'Change the time to 7'

Â

'Make it Tuesday instead'

Â

'Change that to:' 'Get the car washed and waxed'

Â

'Move it to my Work list'

Â

'Move it to my Personal list'

Â

Nadat u een herinnering hebt bevestigd, kunt u erop tikken om de Herinneringen-app te openen
en de herinnering en de bijbehorende gegevens te bekijken.

Kaarten

Siri kan een locatie voor u zoeken en u een routebeschrijving en verkeersinformatie geven.
Voorbeelden:

'How do I get home?'

Â

'Show 1 Infinite Loop Cupertino California'

Â

'Directions to my dad's work'

Â

'What's the traffic like getting home?'

Â

'Find coffee near me'

Â

'Find some burger joints in Baltimore'

Â

'Find a gas station within walking distance'

Â

'Good Mexican restaurants around here'

Â

51

Hoofdstuk 4

Siri

background image

Als u een locatie opvraagt, laat Siri die op een kaart zien. Soms opent Siri de Kaarten-app direct,
maar als dat niet gebeurt, kunt u op de kaart tikken om Kaarten te openen.

Siri kan reageren met een lijst met keuzemogelijkheden. Als u bijvoorbeeld naar
hamburgerrestaurants vraagt, zoekt Siri naar hamburgerrestaurants in de buurt en worden ze op
nabijheid gesorteerd. Als u naar het beste hamburgerrestaurant in de buurt vraagt, sorteert Siri ze
op dat criterium. Als u de lijst op een andere manier wilt sorteren, vraagt u gewoon 'Which is the
best?' of 'Which is the closest?'.

Mail

Met Siri kunt e-mail versturen en binnengekomen e-mails bekijken en beantwoorden.

Voor een e-mail moet u minstens één geadresseerde, een onderwerpregel (die u inleidt door
'about' te zeggen) en een berichttekst opgeven. Maar u hoeft niet alles in één keer te zeggen: Siri
vraagt naar alle benodigde informatie om de e-mail te kunnen versturen.

Als u iemand een e-mail wilt sturen, zegt u bijvoorbeeld:

'Email Lisa about the trip'

Â

'New email to Susan Park'

Â

'Mail Dad about the rent check'

Â

'Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks'

Â

'Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time'

Â

52

Hoofdstuk 4

Siri

background image

Als u uw e-mail wilt bekijken, zegt u bijvoorbeeld:

'Check email'

Â

'Any new email from Michael today?'

Â

'Show new mail about the lease'

Â

'Show the email from Lisa yesterday'

Â

Als u een e-mail wilt beantwoorden, zegt u bijvoorbeeld:

'Reply Dear Susan sorry about the late payment'

Â

'Call him at work'

Â

Voordat uw e-mail wordt verstuurd, laat Siri het aan u zien of leest Siri het voor, zodat u kunt
controleren of het klopt. Wanneer Siri u vraagt of u de e-mail wilt versturen, kunt u dingen zeggen
als:

'Change it to say: Check's in the mail'

Â

'Add John' (om een geadresseerde toe te voegen)

Â

'Change subject to: This weekend'

Â

Een e-mail bewerken
Als u iets wilt veranderen aan de inhoud van een e-mail die u met Siri hebt opgesteld, kunt u Siri
vragen om de inhoud te wijzigen. Als er maar weinig hoeft te worden aangepast, kunt u er ook
voor kiezen om de inhoud te bewerken. Tik op de e-mail om deze in de Mail-app te openen en
bewerk de tekst door te typen of te dicteren. Zie “Dicteren” op pagina 58.

Weer

Siri kan u informatie over het weer verschaffen. Als u geen locatie specificeert, neemt Siri aan dat
u uw huidige locatie bedoelt. Als u geen tijdstip specificeert, laat Siri de weersverwachting voor
vandaag zien, maar u kunt naar de weersverwachting voor elk moment in de komende week
vragen.

'What's the weather for today?'

Â

'What's the weather for tomorrow?'

Â

'Will it rain in Cupertino this week?'

Â

'What's the forecast for this evening?'

Â

'How's the weather in Tampa right now?'

Â

'How hot will it be in Palm Springs this weekend?'

Â

'What's the high for Anchorage on Thursday?'

Â

'What's the temperature outside?'

Â

53

Hoofdstuk 4

Siri

background image

'How windy is it out there?'

Â

'When is sunrise in Paris?'

Â

Aandelen

Met Siri kunt u snel de notering van uw favoriete aandelen opvragen. Of u kunt de beurswaarde
of de koers-winstverhouding van een bedrijf opvragen. Ook kunt u naar een specifieke index of
de situatie in het algemeen vragen. Voorbeelden:

'What is Apple's stock price?'

Â

'What's Apple's P/E ratio?'

Â

'What did Yahoo close at today?'

Â

'How's the Nikkei doing?'

Â

'How are the markets doing?'

Â

'What's the Dow at?'

Â

Klok

U kunt met Siri snel de wekker zetten voor de volgende ochtend, een timer instellen voor de
baktijd van een cake of vragen hoe laat het in een ander land is.

Als u een wektijd wilt instellen of wijzigen, kunt u het volgende zeggen:

'Wake me up tomorrow at 7 a.m.'

Â

'Set an alarm for 6:30 a.m.'

Â

'Wake me up in 8 hours'

Â

'Change my 6:30 alarm to 6:45'

Â

54

Hoofdstuk 4

Siri

background image

'Turn off my 6:30 alarm'

Â

'Delete my 7:30 alarm'

Â

Wanneer u een wektijd instelt, laat Siri die zien, zodat u kunt zien of hij correct is. U kunt op
de schakelaar tikken om de wekker in of uit te schakelen. Tik op de wekker om de Klok-app te
openen.

U kunt bijvoorbeeld op de volgende manieren naar de datum en de tijd vragen:

'What time is it?'

Â

'What time is it in Berlin?'

Â

'What is today's date?'

Â

'What's the date this Saturday?'

Â

Siri laat een klok zien. Tik erop om de Klok-app te openen.

Als u de timer wilt instellen, zegt u bijvoorbeeld:

'Set the timer for ten minutes'

Â

'Show the timer'

Â

'Pause the timer'

Â

'Resume'

Â

'Reset the timer'

Â

'Stop it'

Â

55

Hoofdstuk 4

Siri

background image

Siri laat een timer zien. Tik erop om de Klok-app te openen.

Contacten

Siri gebruikt de gegevens in Contacten om adressen, telefoonnummers en andere informatie
op te zoeken of om u te vertellen dat er iemand jarig is. Siri weet zelfs wie uw familieleden zijn
dankzij de gegevens op uw kaart met persoonlijke informatie. Zie “Siri meer informatie over uzelf
geven” op pagina 43.

U kunt bijvoorbeeld het volgende over uw contactpersonen vragen:

'What's Michael's address?'

Â

'What is Susan Park's phone number?'

Â

'When is my wife's birthday?'

Â

'Show Jennifer's home email address'

Â

'What's my brother's work address?'

Â

Om contacten te zoeken, zegt u bijvoorbeeld:

'Show Jason Russell'

Â

'Find people named Park'

Â

'Who is Michael Manning?'

Â

56

Hoofdstuk 4

Siri

background image

Als u het telefoonnummer van een bepaalde contactpersoon niet zeker weet, vraagt u Siri om de
contactgegevens van die persoon te laten zien. Tik op een telefoonnummer om te bellen. Ook
andere onderdelen zijn actief: tik op een e-mailadres om een nieuwe e-mail op te stellen of tik
op de knop 'FaceTime' om een videogesprek met iemand te voeren. Als u John zoekt, maar z'n
achternaam niet meer weet, kunt u 'Find John' zeggen om het aantal mogelijkheden te beperken.

Notities

U kunt Siri gesproken notities laten opschrijven of eerder ingevoerde notities laten opzoeken. U
kunt bijvoorbeeld dingen zeggen als:

'Note that I spent $12 on lunch'

Â

'Note: check out that new Alicia Keys album'

Â

'Find my restaurant note'

Â

'Create a reading list note'

Â

'Add Tom Sawyer to my reading list note'

Â

Siri laat u de notitie ter controle zien. Tik op de notitie als u deze wilt bewerken. Siri opent de
Notities-app voor u en u kunt de notitie bewerken door te typen of te dicteren. Zie “Dicteren” op
pagina 58.

Safari

U kunt met Siri naar informatie op het internet zoeken. U kunt de gewenste zoekmachine
specificeren of bijvoorbeeld aangeven dat u op een site als Wikipedia wilt zoeken. Voorbeelden:

'Search the web for Bora Bora'

Â

'Search for vegetarian pasta recipes'

Â

'Search the web for best cable plans'

Â

'Google the war of 1812'

Â

'Search Wikipedia for Abraham Lincoln'

Â

'Search for news about the World Cup'

Â

'Bing Alicia Keys'

Â

Siri opent Safari en voert de gevraagde zoekactie uit. Als u geen zoekmachine specificeert,
gebruikt Siri de zoekmachine die is opgegeven in de instellingen voor Safari. Tik op 'Instellingen' >
'Safari'.

57

Hoofdstuk 4

Siri

background image

WolframAlpha

Wanneer u Siri om bepaalde informatie vraagt of een berekening laat uitvoeren, kan Siri een
beroep doen op WolframAlpha (www.wolframalpha.com). In de antwoorden wordt vaak nog
aanvullende informatie gegeven.

Enkele voorbeelden van vragen en verzoeken:

'How many calories in a bagel?'

Â

'What is an 18% tip on $86.74 for four people?'

Â

'Who's buried in Grant's tomb?'

Â

'How long do dogs live?'

Â

'What is the Gossamer Condor?'

Â

'What's the square root of 28?'

Â

'How many dollars is 45 euros?'

Â

'What was the Best Picture of 1983?'

Â

'How many days until Christmas?'

Â

'How far away is the sun?'

Â

'When is the next solar eclipse?'

Â

'Show me the Orion constellation'

Â

'What's the population of Jamaica?'

Â

'How high is Mt. Everest?'

Â

'How deep is the Atlantic Ocean?'

Â

'What's the price of gasoline in Chicago?'

Â