iPhone - Siri corrigeren

background image

Siri corrigeren

Problemen met de verstaanbaarheid

Siri kan soms moeite hebben om te verstaan wat u zegt. Zo kan Siri in een lawaaiige omgeving
misschien niet goed horen wat u zegt. Als u met een accent praat, duurt het misschien enige tijd
voordat Siri aan uw stem gewend is. Als Siri niet goed heeft gehoord wat u zei, kunt u correcties
aanbrengen.

U ziet op het scherm wat Siri heeft verstaan en wat Siri's antwoord is.
Corrigeren wat Siri heeft verstaan: Tik in de tekstballon met de tekst die Siri heeft verstaan.
Wijzig uw verzoek door te typen of tik op op het toetsenbord om te dicteren.
Zie “Dicteren” op pagina 58 voor meer informatie over dicteren.
Als bepaalde tekst blauw wordt onderstreept, kunt u erop tikken om Siri alternatieven te laten
geven. Tik op een van de alternatieven of vervang de tekst door te typen of te dicteren.
Siri sprekend corrigeren: Tik op en formuleer uw vraag opnieuw of verduidelijk deze.
Bijvoorbeeld: 'I meant Boston.'.

Wanneer u Siri corrigeert, zeg dan niet wat u niet wilt, maar vertel Siri wat u wel wilt.
Een e-mail of sms'je corrigeren: Als Siri u vraagt of u het bericht wilt versturen, kunt u dingen
zeggen als:
'Change it to: Call me tomorrow.'

45

Hoofdstuk 4

Siri

background image

'Add: See you there question mark.'
'No, send it to Bob.'
'No.' (Om het bericht te bewaren zonder het te versturen.)
'Cancel.'
Als u wilt dat Siri het bericht voorleest, zegt u 'Read it back to me' of 'Read me the message'. Als
het bericht juist is, kunt u bijvoorbeeld zeggen: 'Yes, send it'.
Zie “Mail” op pagina 52 en “Berichten” op pagina 48.

De manier waarop Siri leert

Siri hoeft niet te worden geconfigureerd, werkt direct en wordt in het gebruik vanzelf beter.
Siri leert uw accent en andere kenmerken van uw stem kennen en brengt uw stem onder bij
een reeds bekend dialect of accent. Naarmate meer mensen Siri gebruiken en Siri aan meer
taalvariaties wordt blootgesteld, zal de spraakherkenning verbeteren en zal Siri nog beter werken.

Lawaaiige omgeving

Hou de iPhone in een lawaaiige omgeving dicht bij uw mond, maar spreek niet rechtstreeks in de
onderrand. Blijf duidelijk en op een natuurlijke manier praten. Tik op wanneer u uitgesproken
bent.

U kunt ook de iPhone bij uw oor houden om tegen Siri te praten.

Netwerkverbinding

Het kan zijn dat Siri u vertelt dat er problemen zijn met het maken van een netwerkverbinding.
Aangezien Siri voor spraakherkenning en andere voorzieningen gebruikmaakt van servers van
Apple, hebt u een goede mobiele 3G- of 4G-verbinding of een goede Wi-Fi-verbinding met het
internet nodig.