iPhone - Helderheid

background image

Helderheid

De helderheid van het scherm bepaalt mede hoe lang de batterij meegaat. U kunt de helderheid
van het scherm bijvoorbeeld aanpassen als u de iPhone langer wilt gebruiken voordat u het
apparaat hoeft op te laden. U kunt ook instellen dat de helderheid automatisch wordt aangepast.
De helderheid van het scherm aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid' en versleep de
schuifknop.

Instellen dat de iPhone de
helderheid van het scherm al dan
niet automatisch aanpast

Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid' en schakel 'Pas automatisch aan' in of
uit. Als de optie voor het automatisch aanpassen van de helderheid van het
scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde lichtsensor van de iPhone
ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht.