iPhone - Achtergrond

background image

Achtergrond

Met de achtergrondinstellingen kunt u een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het
toegangsscherm of het beginscherm. Zie “Een achtergrond toevoegen” op pagina 24.

177

Hoofdstuk 32

Instellingen