iPhone - Aangepaste trillingen

background image

U kunt specifieke trilpatronen toewijzen voor telefoongesprekken of voor FaceTime-gesprekken
van belangrijke contactpersonen. U kunt hiervoor een bestaand patroon selecteren of zelf een
patroon aanmaken.
Aangepaste trillingen inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'Aangepaste trillingen'.

Een trilpatroon voor een
contactpersoon selecteren

Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik vervolgens op
'trillen'. Als u in de gegevens voor een contactpersoon geen trilling ziet, tikt
u op 'Wijzig' en voegt u dit toe.

Een nieuw trilpatroon aanmaken

Als u al bezig bent met het wijzigen van de gegevens voor een
contactpersoon, tikt u op 'trillen' en tikt u vervolgens op 'Maak nieuwe
trilling'. U kunt ook op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Trilling' > 'Maak nieuwe
trilling' tikken.

Een aangepast patroon instellen als
standaardpatroon

Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Trilling' en selecteer een patroon.