iPhone - De iPhone reinigen

background image

De iPhone reinigen

Reinig de iPhone onmiddellijk als het apparaat in contact is gekomen met een verontreinigende
stof die vlekken kan veroorzaken, zoals inkt, verf, make-up, vuil, etenswaren, oliën en lotions. Als
u de iPhone wilt reinigen, koppelt u alle kabels van de iPhone los en schakelt u het apparaat
uit (houd de aan/uit-knop ingedrukt en sleep de schuifknop op het scherm). Gebruik een
vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik
geen glasreinigers, allesreinigers, perslucht, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak
of schuurmiddelen om de iPhone te reinigen. De voorkant van de iPhone 3GS en de voor- en
achterkant van de iPhone 4S en iPhone 4 zijn van glas en zijn voorzien van een vetafstotend
beschermlaagje. U kunt deze oppervlakken reinigen met een zachte, pluisvrije doek. De werking
van dit beschermlaagje neemt bij normaal gebruik in de loop der tijd af. Als u het scherm met een
schuurmiddel reinigt, neemt de werking sneller af en kunnen er bovendien krassen op het glas
ontstaan.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de iPhone de handleiding iPhone -
Belangrijke productinformatie
op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone.