iPhone - De indeling van het beginscherm aanpassen

background image

De indeling van het beginscherm aanpassen

De volgorde van apps wijzigen

U kunt de indeling van appsymbolen in het beginscherm aanpassen, inclusief de apps in het Dock
onder in het scherm. U kunt de symbolen zelfs op verschillende beginschermen weergeven. U
kunt apps ook onderverdelen in mappen.

De volgorde van symbolen wijzigen

1

Houd uw vinger op een willekeurige app in het beginscherm totdat de app begint te bewegen.

2

Wijzig de volgorde door de apps te slepen.

3

Druk op de thuisknop ( ) om uw wijzigingen te bewaren.

Een symbool naar een ander
scherm verplaatsen

Sleep tijdens het wijzigen van de volgorde van de apps een app naar de
zijkant van het scherm.

Extra beginschermen aanmaken

Veeg bij het wijzigen van de volgorde van de apps naar links om naar
het meest rechtse beginscherm te gaan en sleep vervolgens een app
naar de rechterkant van het scherm. U kunt maximaal elf beginschermen
aanmaken.

De standaardindeling van het
beginscherm herstellen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik vervolgens op
'Herstel beginschermindeling'.
Wanneer u het beginscherm opnieuw instelt, worden de mappen
verwijderd die u hebt gemaakt en wordt de standaardachtergrond van het
beginscherm hersteld.

U kunt uw favoriete webpagina's openen door symbolen aan het beginscherm toe te voegen. Zie
“Webfragmenten” op pagina 81.

Als de iPhone fysiek op uw computer is aangesloten (met de dockconnector-naar-USB-kabel),
kunt u uw beginschermen aanpassen in iTunes. Selecteer in iTunes de iPhone in de lijst
'Apparaten' en klik vervolgens op 'Apps' boven in het scherm.

23

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Apps onderverdelen in mappen

U kunt de apps in het beginscherm ordenen in mappen. U kunt maximaal 12 apps in een map
plaatsen. Wanneer u op de iPhone een map aanmaakt, krijgt deze automatisch een naam op
basis van de categorie van de app(s) die u gebruikt om de map aan te maken. U kunt deze naam
uiteraard wijzigen. Net als apps kunt u mappen anders rangschikken door ze naar een andere
positie in de beginschermen of naar het Dock te slepen.
Een map aanmaken: Houd uw vinger op een app totdat de apps in het beginscherm gaan
bewegen. Sleep de app vervolgens naar een andere app.

Op de iPhone wordt een nieuwe map aangemaakt met de twee apps. Ook wordt de mapnaam
weergegeven. U kunt op de naam tikken en een andere naam invoeren.

Tik op een map om deze te openen. Vervolgens kunt u een app in de map openen door erop te
tikken. Als u een map wilt sluiten, tikt u buiten de map of drukt u op de thuisknop ( ).

Tijdens het wijzigen van de volgorde van apps kunt u het volgende doen:

Een app aan een map toevoegen

Sleep de app naar de map.

Een app uit een map verwijderen

Tik op een map om deze te openen en sleep de app uit de map.

Een map verwijderen

Sleep alle apps uit de map. De map wordt automatisch verwijderd.

De naam van een map wijzigen

Tik op de map om deze te openen. Tik vervolgens boven in het scherm op
de naam en geef een nieuwe naam op.

Wanneer u klaar bent met het indelen van het beginscherm, drukt u op de thuisknop ( ) om uw
wijzigingen te bewaren.

Een achtergrond toevoegen

U kunt een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het toegangsscherm. U kunt ook een
achtergrond instellen voor uw beginscherm. U kunt een van de standaardafbeeldingen op de
iPhone of een foto uit uw Filmrol-album of een ander album op de iPhone gebruiken.

24

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

De achtergrond instellen

1

Tik op 'Instellingen' > 'Achtergrond', tik op de afbeelding voor het toegangsscherm en het

beginscherm en tik vervolgens op 'Achtergrond' of een album.

2

Selecteer een afbeelding of foto door erop te tikken. Als u een foto selecteert, kunt u deze naar de

gewenste positie verplaatsen en het formaat ervan aanpassen door twee vingers uit elkaar of naar
elkaar toe te bewegen totdat de foto er naar wens uitziet.

3

Tik op 'Stel in' en geef aan of u de foto als achtergrond wilt gebruiken voor het toegangsscherm,

het beginscherm of voor beide.

Tekst invoeren

Het schermtoetsenbord verschijnt zodra u iets moet typen.