iPhone - Gebundelde contacten

background image

Gebundelde contacten

Wanneer u contactgegevens met meerdere accounts synchroniseert, is het mogelijk dat er voor
dezelfde persoon vermeldingen voorkomen in meerdere accounts. Om ervoor te zorgen dat
dezelfde contactgegevens meerdere keren in de lijst 'Alle contacten' worden vermeld, worden
gegevens van contactpersonen uit verschillende accounts maar met dezelfde naam gekoppeld
en in uw lijst weergegeven als gebundeld contact. Wanneer u de gegevens van een gebundeld
contact bekijkt, verschijnt de aanduiding 'Gebundeld' boven in het scherm.
Een contact koppelen: Tik achtereenvolgens op 'Wijzig' en op en selecteer een
contactpersoon.

Als u contactpersonen met een verschillende voor- of achternaam koppelt, worden de namen
van de contactpersonen niet gewijzigd, maar wordt slechts één naam weergegeven op de
gebundelde kaart. Om in te stellen welke naam wordt weergegeven op de gebundelde kaart, tikt
u op de gekoppelde kaart met de gewenste naam en tikt u vervolgens op 'Gebruik deze naam
voor kaartbundel'.

Contactgegevens van een
bronaccount bekijken

Tik op een van de bronaccounts.

De koppeling met een contact
opheffen

Tik op 'Wijzig', tik op

en tik vervolgens op 'Koppel los'.

Gekoppelde contacten worden niet samengevoegd. Als u gegevens van een gebundeld contact
wijzigt of toevoegt, worden deze wijzigingen gekopieerd naar de afzonderlijke bronaccounts
waarin deze gegevens voorkomen.