iPhone - Apps verwijderen

background image

Apps verwijderen

Apps die u hebt gedownload en geïnstalleerd vanuit de App Store, kunt u ook weer verwijderen.
Als u een app verwijdert, worden ook de bijbehorende gegevens verwijderd.
Een App Store-app verwijderen: Houd uw vinger op het appsymbool in het beginscherm tot de
symbolen gaan bewegen en tik vervolgens op . Druk op de thuisknop ( ) als u klaar bent met
het verwijderen van apps.

Zie “Al het materiaal en alle instellingen wissen” op pagina 184 voor informatie over het wissen
van alle apps en alle gegevens en instellingen.

U kunt alle verwijderde apps die u in de App Store hebt gekocht, gratis opnieuw downloaden.

Een verwijderde app downloaden

Tik in de App Store op 'Updates' en vervolgens op 'Aankopen'. Tik op de
app en tik vervolgens op 'Installeer'.

131

Hoofdstuk 23

App Store