iPhone - iCloud

background image

Afhankelijk van wat u wilt, kunt u iCloud of iTunes, of beide gebruiken. Met de
fotostreamvoorziening van iCloud kunt u bijvoorbeeld de foto's die u met de iPhone hebt
gemaakt, automatisch naar uw andere apparaten laten overbrengen. Met iTunes kunt u
fotoalbums tussen uw computer en de iPhone synchroniseren.

Opmerking: U kunt beter geen onderdelen (zoals gegevens van contactpersonen, agenda's en
notities) synchroniseren via het paneel 'Info' in iTunes als u die al met iCloud op uw apparaten
bijwerkt. Anders kunt u dubbele gegevens krijgen.

iCloud

iCloud bewaart uw materiaal, zoals muziek, foto's, gegevens van contactpersonen, agenda's en
ondersteunde documenten. Het in iCloud bewaarde materiaal wordt draadloos naar uw andere
iOS-apparaten en computers gepusht waarop dezelfde iCloud-account is ingesteld.

iCloud is beschikbaar op iOS 5-apparaten, op Macs met OS X Lion versie 10.7.2 of hoger en op pc's
met het iCloud-configuratiescherm voor Windows (hiervoor is Windows Vista Service Pack 2 of
Windows 7 vereist).

Voorzieningen van iCloud zijn:

Â

iTunes in de cloud: hiermee kunt u eerder aangeschafte iTunes-muziek en tv-programma's gratis
en wanneer u maar wilt naar de iPhone downloaden.

Â

Apps en boeken: hiermee kunt u eerdere aankopen in de App Store en de iBookstore gratis en
wanneer u maar wilt naar de iPhone downloaden.

Â

Fotostream: de foto's die u met een van uw apparaten maakt, verschijnen automatisch op al uw
apparaten. Zie “Fotostream” op pagina 102.

Â

Documenten in de cloud: de documenten en appgegevens van voor iCloud geschikte apps
worden automatisch bijgewerkt op al uw apparaten.

Â

Agenda, e-mail en contactgegevens: hiermee zijn uw e-mail, gegevens van contactpersonen,
agenda's, notities en herinneringen up-to-date op al uw apparaten.

Â

Reservekopie: hiermee maakt u automatisch een reservekopie van de iPhone in iCloud wanneer
het apparaat is aangesloten op een voedingsbron en een Wi-Fi-verbinding heeft. Zie “Een
reservekopie maken van de iPhone” op pagina 190.

Â

Zoek mijn iPhone: hiermee kunt u uw iPhone op een kaart tonen, een bericht op het apparaat
weergeven, een geluid op het apparaat laten afspelen, het scherm laten vergrendelen of de
gegevens extern wissen. Zie “Zoek mijn iPhone” op pagina 39.

Â

Zoek mijn vrienden: hiermee deelt u uw locatie met mensen die voor u belangrijk zijn. U kunt
deze app gratis in de App Store downloaden.

Â

iTunes Match: met een iTunes Match-abonnement verschijnt al uw muziek, ook muziek die u
van cd's hebt geïmporteerd of die u niet in iTunes hebt aangeschaft, op al uw apparaten, zodat
u deze kunt downloaden en afspelen wanneer u wilt. Zie “iTunes Match” op pagina 86.

17

Hoofdstuk 2

Aan de slag

background image

Bij iCloud krijgt u een gratis e-mailaccount en 5 GB opslagruimte voor uw e-mails, documenten en
reservekopieën. De gratis vrije ruimte wordt niet kleiner door de muziek, apps, tv-programma's en
boeken die u hebt aangeschaft en evenmin door uw Fotostream-foto's.

Als u een MobileMe-abonnement hebt, kunt u dit op www.me.com/move tot 30 juni 2012 op een
Mac of pc omzetten in een iCloud-account.

Opmerking: iCloud is niet overal beschikbaar en iCloud-voorzieningen kunnen per land
verschillen.
Inloggen op een iCloud-account of een iCloud-account aanmaken: Tik op 'Instellingen' >
'iCloud'.

iCloud-voorzieningen in- of
uitschakelen

Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.

iCloud-reservekopie inschakelen

Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie'.

Uw iPhone zoeken

Ga naar www.icloud.com, log in met uw Apple ID en klik op 'Zoek mijn
iPhone'.

Belangrijk: Op uw iPhone moet 'Zoek mijn iPhone' zijn ingeschakeld via
'Instellingen' > 'iCloud', zodat de iPhone kan worden gevonden.

Extra iCloud-opslagruimte
aanschaffen

Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Beheer
opslag'. Ga voor informatie over het kopen van iCloud-opslagruimte naar
help.apple.com/nl/icloud.

Eerdere iTunes Store-aankopen
bekijken en downloaden

Open iTunes en tik vervolgens op 'Aankopen'.

Eerdere App Store-aankopen
bekijken en downloaden

Open de App Store, tik op 'Updates' en tik vervolgens op 'Aankopen'.

Eerdere iBookstore-aankopen
bekijken en downloaden

Open iBooks, tik op 'Winkel' en tik vervolgens op 'Aankopen'.

Automatische downloads
inschakelen voor muziek, apps of
boeken

Tik op 'Instellingen' > 'Store'.

Voor meer informatie over iCloud gaat u naar www.apple.com/nl/icloud. Ga voor informatie over
ondersteuning naar www.apple.com/support/icloud.