iPhone - Een timer instellen

background image

U kunt een timer instellen die blijft lopen terwijl u andere apps gebruikt.
Een timer instellen: Tik op 'Timer', veeg om de duur in te stellen en tik op 'Start'.

Het waarschuwingsgeluid instellen Tik op 'Als timer eindigt'.

Een timer voor de sluimerstand
voor de iPhone instellen

Stel de duur in, tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Stop afspelen'. De iPhone
stopt met het afspelen van muziek of video wanneer de timer eindigt.

116

Hoofdstuk 18

Klok

background image

Herinneringen

19