iPhone - Informatie over veiligheid, software en service

background image

Informatie over veiligheid, software en service

In de volgende tabel ziet u waar u informatie kunt vinden over veiligheidsvoorschriften, service en
de software die u met de iPhone gebruikt.

Voor informatie over

Stappen

Veilig gebruik van de iPhone

Raadpleeg de handleiding Belangrijke productinformatie
op support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone voor de
meest recente informatie over veiligheidsvoorschriften
en normen.

Service en ondersteuning voor de iPhone, tips, forums
en Apple softwaredownloads

Ga naar www.apple.com/support/iphone/country/.

Service en ondersteuning van uw aanbieder

Neem contact op met uw aanbieder of ga naar de
website van uw aanbieder.

De meest recente informatie over de iPhone

Ga naar www.apple.com/nl/iphone.

Een Apple ID aanmaken

Ga naar appleid.apple.com/nl.

iCloud

Ga naar www.apple.com/support/nl/icloud.

193

Bijlage B

Ondersteuning en meer informatie

background image

Voor informatie over

Stappen

iTunes

Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Voor online-
oefeningen voor iTunes (mogelijk niet overal beschikbaar)
gaat u naar www.apple.com/support/itunes.

iPhoto (in OS X)

Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.

Adresboek (in OS X)

Open Adresboek en kies 'Help' > 'Adresboek Help'.

iCal (in OS X)

Open iCal en kies 'Help' > 'iCal Help'.

Microsoft Outlook, Windows-adresboek of Adobe
Photoshop Elements

Raadpleeg de documentatie die bij deze apps is
geleverd.

Het serienummer, IMEI-nummer, ICCID-nummer of
MEID-nummer van uw iPhone

U vindt het serienummer, IMEI-nummer (International
Mobile Equipment Identity), het ICCID-nummer
(Integrated Circuit Card Identifier) en het MEID-nummer
(Mobile Equipment Identifier) van uw iPhone op
de verpakking van de iPhone. U kunt op de iPhone
ook achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen'
> 'Info' tikken. Ga naar support.apple.com/kb/
ht1267?viewlocale=nl_NL voor meer informatie.

Service en reparatie

Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding en op
het internet. Komt u er dan nog niet uit, ga dan naar
www.apple.com/support/country of raadpleeg de
handleiding Belangrijke productinformatie op
support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone.

De batterij vervangen

Ga naar http://www.apple.com/nl/batteries/
replacements.html.