iPhone - Schakelen tussen toetsenborden

background image

Om tekst in een andere taal te typen, kunt u schakelen tussen toetsenborden.
Schakelen tussen toetsenborden tijdens het typen: Houd de toets met de wereldbol ( )
ingedrukt om de geactiveerde toetsenborden te tonen. Om een toetsenbord te selecteren, schuift
u uw vinger naar de naam van het toetsenbord en haalt u uw vinger vervolgens van het scherm.
De toets met de wereldbol ( ) is beschikbaar als u meerdere toetsenborden hebt geactiveerd.

U kunt ook tikken op . Wanneer u op tikt, wordt de naam van het nieuwe actieve toetsenbord
kort weergegeven. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen.

Veel toetsenborden bevatten letters, getallen en symbolen die niet op het toetsenbord zichtbaar
zijn.
Letters met accenttekens of andere speciale tekens invoeren: Houd uw vinger op de letter, het
cijfer of het symbool dat het meest in de buurt komt en schuif met uw vinger om een variatie
te selecteren. Zo kunt u op een Thais toetsenbord een Thais cijfer selecteren door het verwante
Arabische cijfer aan te raken en ingedrukt te houden.