iPhone - Menggunakan senarai calon

background image

Menggunakan senarai calon

Sambil anda menaip pada papan kekunci Cina, Jepun atau Arab, aksara yang dicadangkan atau
calon aksara muncul di bahagian atas papan kekunci. Sentuh calon untuk memasukkannya, atau
kusi ke kiri untuk melihat lagi calon.
Gunakan senarai calon dilanjutkan: Sentuh anak panah ke atas di sebelah kanan untuk melihat
senarai calon penuh. Kuis ke atas atau ke bawah untuk menskrol menerusi senarai. Sentuh anak
panah ke bawah untuk kembali ke senarai pendek.

186

Lampiran A

Papan Kekunci Antarabangsa