iPhone - Menggunakan Siri atau Kawalan Suara dengan Muzik

background image

Menggunakan Siri atau Kawalan Suara dengan Muzik

Anda boleh menggunakan Siri (iPhone 4S) atau Kawalan Suara untuk mengawal main balik muzik
pada iPhone. Lihat Bab 4, “Siri,” pada halaman 40 dan “Kawalan Suara” pada halaman 31.

Kawal main balik muzik

Sebutkan “play” atau “play music.” Untuk menjeda, sebutkan “pause” atau
“pause music.” Anda juga boleh menyebut “next song” atau “previous song.”

Mainkan album, artis, atau senarai
main

Sebutkan “play,” kemudian sebutkan “album,” “artist,” atau “playlist” dan
nama.

Kocok senarai main semasa

Sebut “shuffle.”

Ketahui lebih lanjut mengenai lagu
yang sedang dimainkan sekarang

Sebutkan “what's playing,” “what song is this,” “who sings this song,” atau
“who is this song by.”

Gunakan Genius untuk memainkan
lagu yang serupa

Sebutkan “Genius,” “play more like this,” atau “play more songs like this.”

Batalkan Kawalan Suara

Sebutkan “cancel” atau “stop.”