iPhone - Memaparkan halaman web

background image

Memaparkan halaman web

Cari di web dan

halaman semasa.

Kuis menerusi halaman

web terbuka atau buka

halaman baru.

Dwisentuh item atau

cubit untuk zum

masuk atau keluar.

Masukkan alamat web (URL).

Tambah penanda buku, tambah Senarai Bacaan, tambah

ikon pada skrin Utama, atau kongsi atau cetak halaman.

Sentuh bar status untuk menskrol

ke atas dengan cepat.

Lihat penanda buku anda

atau Senarai Bacaan.

Lihat halaman web: Sentuh medan alamat (dalam bar tajuk) untuk memaparkan papan kekunci.
Taipkan alamat web, kemudian sentuh Pergi.
Jika medan alamat tidak kelihatan, sentuh bar status untuk menskrol cepat ke atas.

Anda boleh melihat halaman web dalam orientasi potret atau landskap.

Padam teks dalam medan alamat

Sentuh .

Tatal halaman web

Seret ke atas, ke bawah atau ke sisi.

Tatal di dalam bingkai pada
halaman web

Tatal dengan dua jari dalam bingkai.

77

background image

Buka halaman baru

Sentuh , kemudian sentuh Halaman Baru. Anda boleh membuka
sehingga lapan halaman pada satu-satu masa. Nombor di dalam
menunjukkan bilangan halaman terbuka.

Pergi ke halaman lain

Sentuh , kuis ke kiri atau kanan, kemudian sentuh halaman.

Hentikan halaman web daripada
memuat

Sentuh .

Muat semula halaman web

Sentuh dalam medan alamat.

Tutup halaman

Sentuh , kemudian sentuh

mengikut halaman.

Lindungi maklumat peribadi
dan sekat beberapa tapak web
daripada menjejak kelakuan anda

Pergi ke Seting > Safari dan aktifkan Semak Imbas Peribadi.

Setkan pilihan untuk Safari

Pergi ke Seting > Safari.