iPhone - Mencetak mesej dan lampiran

background image

Mencetak mesej dan lampiran

Anda boleh mencetak mesej dan lampiran e-mel yang boleh dilihat dalam Quick Look
Mencetak mesej e-mel: Sentuh , kemudian sentuh Cetak.

Cetak imej dalam baris

Sentuh dan tahan imej, kemudian sentuh Simpan Imej. Kemudian buka
Foto dan cetak imej dari album Jalur Filem anda.

Cetak lampiran

Sentuh lampiran untuk melihatnya dalam Quick Look, kemudian sentuh

dan sentuh Cetak.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai mencetak dan pilihan pencetak, lihat
“Mencetak” pada halaman 29.