iPhone - Pilihan seting untuk Telefon

background image

Pilihan seting untuk Telefon

Dalam Seting, pergi ke Telefon untuk:

Lihat nombor telefon untuk iPhone anda

Â

Aktifkan atau nyahaktifkan pemajuan panggilan, panggilan menunggu dan ID pemanggil

Â

(GSM)
Aktifkan atau nyahaktifkan TTY

Â

Tukar kata laluan mel suara anda (GSM)

Â

Nyahaktifkan atau aktifkan bantuan antarabangsa—apabila memanggil dari luar negara,

Â

bantuan antarabangsa membenarkan anda untuk memanggil kenalan dan kegemaran dalam
A.S. tanpa perlu menambah awalan atau kod negara (GSM)
Kunci SIM ada untuk memerlukan PIN apabila anda menghidupkan iPhone (diperlukan oleh

Â

sesetengah pembawa)

Dalam Seting, pergi ke FaceTime untuk:

Aktifkan atau nyahaktifkan FaceTime

Â

Gunakan Apple ID anda untuk FaceTime

Â

Tambah alamat e-mel untuk FaceTime

Â

Untuk mengeset nada dering, pilihan getaran dan bunyi untuk mel suara baru, pergi ke Seting >
Bunyi. Lihat juga “Bunyi dan suis Dering/Senyap” pada halaman 175.

69

Bab 5

Telefon