iPhone - VPN

background image

VPN

VPN yang digunakan dalam organisasi membenarkan anda menghantar maklumat peribadi
secara selamat melalui rangkaian bukan peribadi. Anda mungkin perlu mengkonfigurasi VPN,
contohnya, untuk mengakses e-mel kerja anda. Seting ini muncul apabila anda mempunyai
VPN yang dikonfigurasikan pada iPhone, membenarkan anda untuk mengaktifkan atau
menyahaktifkan VPN. Lihat “Rangkaian” pada halaman 177.

174

Bab 32

Seting