iPhone - Mel suara visual

background image

Mel suara visual

Kawalan main dan jeda dalam mel suara visual membolehkan anda mengawal main balik mesej.
Seret kepala main pada bar leret untuk mengulangi bahagian mesej yang sukar difahami. Lihat
“Menyemak mel suara” pada halaman 65.