iPhone - Getaran Diperibadikan

background image

Getaran Diperibadikan

Anda boleh memperuntukkan corak getaran khas untuk panggilan telefon atau panggilan
FaceTime daripada kenalan penting. Pilih daripada corak sedia ada atau buat yang baru.
Aktifkan getaran diperibadikan: Pergi ke Seting > Umum > Kebolehcapaian > Getaran
Diperibadikan.

Pilih corak getaran untuk kenalan

Dalam Kenalan, pilih kenalan, kemudian sentuh “getaran.” Jika anda tidak
melihat getaran dalam maklumat kenalan, sentuh Edit dan tambahnya.

Buat corak getaran baru

Jika anda sudah mengedit kenalan, sentuh “getaran” dan kemudian sentuh
Buat Getaran Baru. Anda juga boleh pergi ke Seting > Bunyi > Getaran >
Buat Getaran Baru.

Setkan corak tersuai sebagai lalai

Pergi ke Seting > Bunyi > Getaran dan pilih corak.

168

Bab 31

Kebolehcapaian

background image

Denyar LED untuk Isyarat