iPhone - Mengubah rupa buku

background image

Mengubah rupa buku

Sesetengah buku membolehkan anda menukar saiz, fon dan warna halaman.
Ubah kecerahan: Sentuh berdekatan bahagian tengah halaman untuk memaparkan kawalan,
kemudian sentuh . Jika anda tidak melihat , sentuh

dahulu.

Tukar fon atau saiz taip

Sentuh berdekatan bahagian tengah halaman untuk memaparkan kawalan,
kemudian sentuh

. Sentuh Fon untuk memilih muka taip: Bukan semua

buku menyokong penukaran fon.
Beberapa buku membenarkan anda menukar saiz jenis hanya apabila
iPhone berada dalam orientasi potret.

Tukar warna halaman dan teks

Sentuh berdekatan bahagian tengah halaman untuk memaparkan kawalan,
sentuh

, kemudian sentuh Tema. Seting ini digunakan pada semua buku

yang menyokongnya.

Aktifkan atau nyahaktifkan
penjajaran dan penggunaan tanda
sempang:

Pergi ke Seting > iBooks. Sesetengah buku dan PDF tidak boleh dijajarkan
atau disempang.