iPhone - Mengurus dan berkongsi rakaman

background image

Mengurus dan berkongsi rakaman

Rakaman dilabelkan dengan masa ia dirakam.
Labelkan rakaman: Sentuh bersebelahan rakaman, sentuh pada skrin Maklumat, kemudian
pilih label atau pilih Tersuai.

Padam rakaman

Sentuh rakaman dalam senarai, kemudian sentuh Padam.

Lihat butiran rakaman

Sentuh

bersebelahan rakaman.

E-mel rakaman atau hantarnya
dalam mesej

Sentuh rakaman dalam senarai, kemudian sentuh Kongsi.