iPhone - Mendengar kepada rakaman

background image

Mendengar kepada rakaman

Mainkan rakaman: Sentuh , sentuh memo, kemudian sentuh . Sentuh untuk menjeda.

Potong atau labelkan

semula rakaman.

Dengar rakaman.

Lampirkan rakaman pada

e-mel atau mesej teks.

Seret untuk melangkau

ke sebarang ketika.

Beralih antara speaker dan penerima.

Langkau ke sebarang tika pada
rakaman

Seret kepala main sepanjang bar leret.

Dengar menerusi speaker terbina
dalam iPhone berbanding
penerima

Sentuh Speaker.

Potong rakaman

Sentuh

bersebelahan rakaman, kemudian sentuh Potong Memo. Seret

hujung kawasan audio, kemudian sentuh untuk pratonton. Laraskan jika
perlu, kemudian sentuh Potong Memo Suara untuk menyimpan. Bahagian
yang anda potong tidak boleh dipulihkan.