iPhone - Mencari dan memuat turun aplikasi

background image

Mencari dan memuat turun aplikasi

Semak imbas pilihan yang ditampilkan untuk melihat aplikasi baru, terkenal, atau yang disyorkan,
atau semak imbas Top 25 bagi melihat aplikasi yang paling popular. Untuk mencari aplikasi
khusus, gunakan Search
Semak imbas App Store: Sentuh Dicirikan, Kategori, atau Top 25.

129

background image

Semak imbas menggunakan
Genius

Sentuh Genius untuk melihat senarai aplikasi yang disyorkan, berdasarkan
apa yang anda sudah miliki dalam koleksi aplikasi anda. Untuk
mengaktifkan Genius, ikuti arahan atas skrin. Genius adalah perkhidmatan
percuma, tetapi ia memerlukan Apple ID.

Cari aplikasi

Sentuh Cari, sentuh medan carian dan masukkan satu atau lebih perkataan,
kemudian sentuh Cari.

Dapatkan rating dan baca ulasan

Sentuh Ratings berdekatan bahagian bawah skrin Info aplikasi. Anda boleh
menarafkan dan mengulas aplikasi yang telah anda dimuat turun.

E-mel pautan ke halaman Info
aplikasi dalam iTunes

Sentuh “Tell a Friend” berdekatan bahagian bawah skrin Info aplikasi.

Hantar aplikasi kepada seseorang
sebagai hadiah

Sentuh “Gift This App” berdekatan bahagian bawah skrin Info aplikasi,
kemudian ikut arahan pada skrin.

Laporkan masalah

Sentuh “Report Problem” berdekatan bahagian bawah skrin Info aplikasi.
Pilih masalah daripada senarai atau taipkan komen pilihan, kemudian
sentuh Report.

Beli dan muat turun aplikasi

Sentuh harga (atau sentuh Free), kemudian sentuh Buy Now.
Jika anda telah membeli aplikasi, “Install” muncul pada skrin Info
berbanding harga. Anda tidak akan dicaj semua jika anda memuat
turunnya lagi.

Tebus kad hadiah atau kod

Sentuh Redeem berdekatan bahagian bawah skrin Dicirikan, kemudian ikut
arahan pada skrin.

Lihat status muat turun

Apabila aplikasi memuat turun, ikonnya muncul pada skrin Utama dan
memaparkan penunjuk kemajuan.

Muat turun pembelian sebelumnya Sentuh Dibeli.

Anda juga boleh memuat turun item semasa menyemak imbas; hanya
sentuh Muat Turun di mana anda biasanya melihat harga.

Muat turun pembelian yang dibuat
pada peranti lain secara automatik

Pergi ke Seting > Store, kemudian aktifkan jenis pembelian yang anda
mahu dimuat turun secara automatik.

Kemas kini aplikasi

Di bahagian bawah skrin Info aplikasi, sentuh Updates dan ikuti arahan atas
skrin.