iPhone - Membaca keluaran terbaru

background image

Membaca keluaran terbaru

Apabila suratkhabar atau majalah mempunyai keluaran baru, Newsstand memuat turunnya
apabila disambungkan kepada Wi-Fi dan memaklumkan anda dengan memaparkan lencana pada
ikon aplikasi. Untuk mula membaca, buka Newsstand, kemudian cari aplikasi dengan sepanduk
“Baru”.

127

background image

Setiap aplikasi mempunyai caranya yang tersendiri untuk mengurus keluaran. Untuk
mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara memadam, mencari atau bekerja dengan
keluaran individu, lihat maklumat bantuan aplikasi atau penyenaraian App Store. Anda boleh
mengeluarkan aplikasi Newsstand daripada rak, atau meletakkan jenis aplikasi yang lain pada rak.
Nyahaktifkan muat turun automatik: Pergi ke Seting > Store dan nyahaktifkan muat turun
automatik bagi penerbitan.

128

Bab 22

Newsstand