iPhone - Melihat maklumat akaun

background image

Melihat maklumat akaun

Untuk melihat maklumat iTunes Store untuk Apple ID anda pada iPhone, sentuh Apple ID anda
(di bahagian bawah kebanyakan skrin iTunes Store). Atau pergi ke Seting > Store dan sentuh Lihat
Apple ID. Anda mesti telah mendaftar masuk untuk melihat maklumat akaun anda. Lihat “Seting
Store” pada halaman 131.